ASolid UFD 最新主控 IS918EN

  • IS918EN 全新登場 亮眼上市
  • 全新 40nm主控
  • ECC糾錯能力提升至 90 bits以上
  • 支援 1.2V / 1.8V VCCQ及 2.5V /3.3V VCC NAND
  • 支援高速讀寫 速度達 250 / 100MB/s以上
  • 支援 Differential mode
  • 支援最高達 4CE